Rachunek od państwa w 2018 r_

Forum Obywatelskiego Rozwoju opublikowało ?Rachunek od Państwa za 2018 r.?. Okazuje się, że na jednego mieszkańca wyniósł on w ubiegłym roku 23 135 zł, czyli był o 1 644 zł wyższy niż poprzedni. Kwota, którą został obarczony każdy Polak, wzrosła w przeciągu ostatnich 8 lat o 5 117 zł – w 2011 r. wyniosła bowiem tylko 18 018 zł.

 

Najwięcej w tym roku zapłaciliśmy za emerytury ZUS, kolejno za ochronę zdrowia i szkolnictwo.

 

  • Emerytury i renty – 7025 zł
  • Edukacja – 2596 zł
  • Opieka zdrowotna – 2534 zł
  • Pomoc społeczna – 2136 zł (w tym 589 zł programu Rodzina 500+)
  • Transport – 1981 zł
  • Wojsko, policja, więzienia, sądy – 1675 zł
  • Administracja – 1119 zł
  • Odsetki od długu publicznego – 826 zł

 

FOR przypomina również, że pieniądze przeznaczone na wydatki państwa obejmują cały sektor ponad 61 tys. różnych jednostek, w tym: zarządy cmentarzy komunalnych, parki miejskie, czy studia filmowe.

Na portalu SprawdzPodatki.pl, przygotowanym przez FOR, każdy może sprawdzić, ile podatków i składek mieści się w płacy o dowolnej wysokości.

top