Rekordowy handel zagraniczny Polski w ubiegłym roku, eksport wzrósł o ponad 6 %,

798,2 miliarda złotych to wartość towarów, sprzedanych przez polskie firmy za granicę., czyli o 63 procent więcej, niż rok wcześniej. Import oszacowano na 777,5 mld zł ? to również 5 punktów procentowych więcej, niż w 2015 roku. Dane statystyczne i wartości podawane przez Główny Urząd Statystyczny dają jasną konkluzję: Polska po raz kolejny po 2015 roku cieszy się nadwyżką w handlu zagranicznym.

O dobrej passie naszego handlu zagranicznego wiadomo było już po trzech pierwszych kwartałach 2016 roku. Eksport wzrósł wtedy o 5,8 procenta, a import był wyższy o 3,9 procent w ujęciu rok do roku. W ostatnim kwartale ub. roku dane jeszcze wzrosły.

Jeśli chodzi o kierunki, gdzie eksportujemy ? w 2016 roku odnotowany został wzrost eksportu do Niemiec oraz wszystkich innych, głównych partnerów handlowych Polski. Od stycznia do września ub. roku wynik 86,5 proc. scharakteryzował eksport do krajów rozwiniętych.

W związku z dobrymi wynikami polskiego handlu zagranicznego w ub. roku ten mijający ma przed sobą spore wyzwania. Bilans naszej wymiany towarowej z innymi krajami będzie uzależniony od sytuacji koniunktury na zachodzie Europy. Eksperci spodziewają się też, że Polacy chętniej sięgać będą po towary importowane, a to przez wzgląd na wzrost ich dochodów z programu 500+. Warto dodać, że 2016 był rokiem rekordowym pod względem dodatniego salda bilansu handlowego w najnowszej historii Polski. Czy ta passa zostanie utrzymana?

(źródło: bankier.pl)

top