Resort finansów celuje w spadkobierców

Ministerstwo Finansów zaproponowało w nowelizacji ordynacji podatkowej, że pięcioletni okres, po upływie którego wolno sprzedać nieruchomość, otrzymaną w spadku bez płacenia podatku PIT, ma być liczony od daty nabycia tej nieruchomości przez spadkodawców. Zdaniem ministerstwa dziś termin ten liczy się od ich śmierci ? zmiana będzie więc korzystna. Czy to prawda? Ekspert cytowany przez portal rzeczpospolita.pl tłumaczy, że zgodnie z już dziś obowiązującymi przepisami sprzedaż nieruchomości otrzymanych zarówno w spadku, jak i darowiźnie do wartości określonej w zgłoszeniach do urzędu skarbowego ? nie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Źródło: money.pl

top