Rewitalizacja polskich miast

Na początku czerwca resort infrastruktury opracował zbiór założeńNarodowego Planu Rewitalizacji (NPR), który ma być przedstawiony Radzie Ministrów na przełomie 2014 i 2015 roku. NPR, w perspektywie finansowej na 2014-2020, zakłada inwestowanie minimum 25 mld zł w rozwój ponad 20% terenów w pełni zurbanizowanych.

Według słów Wiceministra Infrastruktury Pana Dariusza Orłowskiego proces rewitalizacji będzie przebiegał tam, gdzie jest on najbardziej potrzebny, a więc na terenach poprzemysłowych, powojskowych, czy w zdegradowanych obszarach centrów miast.

NPR ma przeciwdziałać niekorzystnym procesom, jakie zachodzą na terenach zurbanizowanych, czyli:

  • spadku liczby mieszkańców miast,
  • niewłaściwemu rozpraszaniu zabudowy,
  • marginalizowaniu roli transportu publicznego,
  • zanieczyszczeniom powietrza.

Program będzie kładł również duży nacisk na niskoemisyjność, odnawialne źródła energii, odnowę elewacji budynków, wytyczanie dróg rowerowych i tworzenie miejsc zielonych.

Sama idea programu nie zapomina też o najważniejszym, a więc o mieszkańcach miast, którym poprzez wykorzystanie różnorodnych instrumentów polityki społecznej przewidywana jest pomoc w walce z bezrobociem i umożliwienie powrotu na rynek pracy.

Źródło:wnp.pl

top