RODO

Od dzisiaj, tj. od 25.05.2018 roku obowiązują przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz Ustawy o ochronie danych osobowych z 10.05.2018 roku. Zapoznaj się z zasadami przetwarzania danych i klauzulami informacyjnymi w zakładce: Informacje/Informacje dotyczące przetwarzania danych (RODO).

top