Rola banków spółdzielczych w społecznościach lokalnych

W czym tkwi fenomen popularności banków spółdzielczych? Dlaczego tak świetnie radzą sobie obok rynkowych gigantów i największych międzynarodowych graczy? To przede wszystkim zasługa klientów i ich zaufania.

Banki spółdzielcze zlokalizowane są na ogół w małych miasteczkach i w centrach większych wsi. Oferują pełen zakres usług, dostępnych u konkurencji. W kasach, za pulpitami pracują osoby rozpoznawane przez lokalną społeczność, a bank kojarzy się z czymś swojskim, bliskim. To nie wszystko.

Bank spółdzielczy jest zawsze bardzo blisko swojego klienta. Działalność w lokalnym środowisku wzajemnie zbliża dwie strony usług bankowych. Poza tym to doskonali partnerzy dla lokalnych samorządów, sponsorzy lokalnych inicjatyw i przedsięwzięć kulturalnych, sportowych, artystycznych, integrujących lokalne społeczności.

Dawno potencjał bankowości spółdzielczej odkryto na Zachodzie, dostosowując przepisy, w ramach których funkcjonują tamtejsze banki spółdzielcze, do ich potrzeb i ułatwiając działanie. Dlatego udział banków spółdzielczych w rynku bankowości indywidualnej stanowi tam aż 20 procent, dla porównania ten poziom w Polsce ma zaledwie 7,2 procenta.

top