Rozwój rynku nieruchomości handlowych w Polsce

Zgodnie z najnowszym raportem DTZ – Property Times w I połowie 2014 roku nastąpił rozwój rynku nowoczesnych nieruchomości handlowych w Polsce. W 13 nowych obiektach oraz w 3, które poddano rozbudowie i modernizacji, łączny przyrost powierzchni wyniósł 266 000 metrów kwadratowych.

Kolejne, powstające projekty są wynikiem wzrostu sprzedaży detalicznej i PKB, przy jednoczesnym spadku stopy bezrobocia. Ważnymi czynnikami, które również wpłynęły na wzrost rynku nieruchomości handlowych jest wzmacniająca się siła nabywcza Polaków oraz poprawa koniunktury konsumenckiej.

Raportowane dane przedstawiają, iż na koniec I półrocza 2014 r. całkowita powierzchnia handlowa zajmowała 12,45 mln m kw. powierzchni najmu, przy czym 9,3 mln m kw. przypadało na centra handlowo – rozrywkowe. Na chwilę obecną, na etapie budowy znajduje się 635 000 m kw. powierzchni najmu centrów handlowych, z których 225 000 m kw. zostanie oddanych do użytku już do końca tego roku.

W raporcie podkreślono coraz większe zainteresowanie deweloperów sektorem małych obiektów handlowych, obejmujących centra i parki handlowe. Zauważono również, że stale rosnąca grupa konsumentów oraz dobre wyniki gospodarcze wpłynęły na zainteresowanie polskim rynkiem przez całkiem nowe marki handlowe. W ubiegłym półroczu do Polski zawitały takie sieci jak NEO, Leopark, Lidia Kalita, Desigual i CityFit.

Na koniec warto zaznaczyć fakt, że na nowi, potencjalni najemcy także przymierzają się do wprowadzania swoich sieci na polski rynek.

 

Źródło: money.pl

top