Rozwój transakcji bezgotówkowych.

Zgodnie z wynikami badania firmy doradztwa strategicznego A.T.Kearney, liczba transakcji bezgotówkowych w 27 krajach Unii Europejskiej wzrośnie na przestrzeni najbliższych 7 lat z 90 miliardów do około 175 miliardów. Dodatkowo badanie zakłada, iż w Polsce wystąpi bardzo wysoki, bo aż 20%wzrost liczby takich transakcji. Analitycy firmy zgodnie stwierdzili, że lata stagnacji mamy już za sobą, kiedy to europejski rynek transakcji bezgotówkowych wzrastał jedynie o 5% w skali roku.

Za najistotniejsze czynniki pobudzające ekspansję rynku e-commerce uznaje się obecnie:

  • rozwój innowacji technologicznych i sieci akceptacji kart płatniczych oraz zbliżeniowych,
  • wzrost wartości transakcji realizowanych przez Internet,
  • wzrost poziomu ubankowienia i oferty produktowej, dedykowanej bankowości internetowej i mobilnej,
  • wzrost wydatków konsumpcyjnych gospodarstw domowych.

Poza tym, wyniki omawianego badania wykazały, że przeciętny Europejczyk realizuje gotówką około 75% wszystkich swoich transakcji płatniczych. Jednakże zakładana dynamika wzrostu płatności bezgotówkowych do 2020 r. przełoży się na spadek udziału płatności gotówkowych do poziomu około 60%.

Zgodnie z zapowiedziami A.T.Kearney płatności bezgotówkowe będą dla kolejnych pokoleń czymś tak naturalnym i powszechnie akceptowalnym, że idea papierowego pieniądza będzie powoli przechodzić do przysłowiowego lamusa.

top