Sieć Łączności Rządowej – dane będą bezpieczne

Do tej pory nie było ustawy, która regulowałaby sieć łączności pomiędzy najważniejszymi organami państwa. Wraz z rozwojem technologii zaistniało ryzyko podsłuchania ważnych rozmów, jednak sukcesywnie taki stan rzeczy ma ulec zmianie. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przygotowuje projekt Sieci Łączności Rządowej, w celu zwiększenia bezpieczeństwa przekazywania informacji jak i ułatwienia działalności instytucji.

 Z nowej formy komunikacji korzystać mają: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego, Narodowy Bank Polski, Kolegium Służb Specjalnych, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych czy Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

 Projekt Sieci Łączności Rządowej ma wiązać się również z 8 dodatkowymi stanowiskami: 2 w MSWiA oraz 6 w Komendzie Głównej Policji – oznacza to dodatkowe koszty dla państwa. SŁR składać się będzie z trzech systemów: jawnej łączności stacjonarnej, niejawnej łączności stacjonarnej i wideokonferencji.

top