Spadek poziomu inflacji w listopadzie 2012 r.

Narodowy Bank Polski opublikował dane, które przedstawiają poziom inflacji w listopadzie 2012 roku. Dane te nastrajają pozytywnie, gdyż w porównaniu do października 2012 r. inflacja bazowa zanotowała wyraźny spadek. Jej wartość, w zależności od analizowanej grupy cen, kształtowała się w taki sposób, że:

  • nie uwzględniając cen żywności i energii, poziom inflacji bazowej w listopadzie wyniósł 1,70% w porównaniu do 1,90% w październiku,

  • nie uwzględniając cen administrowanych, poziom inflacji bazowej w listopadzie wyniósł 2,20% w porównaniu do 3,00 % w październiku,

  • nie uwzględniając cen najbardziej zmiennych, poziom inflacji bazowej w listopadzie wyniósł 2,60% w porównaniu do 2,80% w październiku.

Ponadto, poziom inflacji bazowej, skalkulowany za pomocą metody 15-sto procentowej średniej obciętej, wyniósł w listopadzie 2,80% i był niższy od tak obliczonego poziomu inflacji w październiku, kiedy to jej wartość ukształtowała się na poziomie 3,40%.

top