Społeczeństwo się starzeje

Według przewidywań Eurostatu populacja Polski spadnie do 2070 r. o około 7 milionów, głównie za sprawną spadku od 1990 r. współczynnika dzietności do bardzo niskiego poziomu. Eurostat prognozuje, że dzietność w Polsce wzrośnie, ale mimo tego utrzyma się poniżej poziomu zastępowalności pokoleń. Równocześnie rośnie średnia oczekiwana długość życia, która dla osób w wieku 65 lat w latach 2016-2070 według prognoz Eurostatu wzrośnie o około 7 lat dla mężczyzn i około 6 lat dla kobiet. Nie pozostanie to bez konsekwencji dla systemu emerytalnego.

Źródło: money.pl

top