Sprawozdania finansowe – jakie terminy?

rozliczenie pit

Sprawozdanie finansowe, czyli przedstawienie sytuacji finansowej oraz wyników działalności podmiotu gospodarczego, to coroczny obowiązek wielu firm i spółek. Zamieszcza się w nim m.in. takie informacje jak: bilans, rachunek zysków i strat oraz dodatkowe objaśnienia. Termin sporządzenia i podpisania sprawozdania finansowego upłynął z dniem 31 marca (3 miesiące od dnia bilansowego), jednak na złożenie go do szefa KAS jest jeszcze czas do 30 kwietnia. Później sprawozdanie do 30 czerwca powinno zostać zatwierdzone, aby podatnicy w przeciągu 10 dni od jego otrzymania mogli zgłosić się do KRS (najpóźniej do 10 lipca).

 

Jeśli obowiązek dostarczenia sprawozdania finansowego nie zostanie wypełniony do 30 kwietnia, jednostka popełni wykroczenie skarbowe. W takiej sytuacji konieczne będzie niezwłoczne nadrobienie zaległości i dostarczenie wraz z dokumentami oświadczenia o popełnieniu wykroczenia. Za nadużycia przyznawana jest grzywna lub kara ograniczenia wolności.

top