Średnio wyższe podatki lokalne

Opłaty i podatki lokalne stanowią dochody budżetów gmin. Wysokości stawek tych danin ustala rada gminy w stosownej uchwale. Ale nie może ustalić ich wysokości ponad limity, które ustala minister, odpowiedzialny za finanse państwa. Jak to robi? Maksymalna wysokość niektórych podatków i opłat o charakterze podatkowym jest kalkulowana w oparciu o wskaźnik inflacji. jest ona obserwowana od ub. roku. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszym półroczu 2017 r. wzrosły o 1,9% w stosunku do pierwszych sześciu miesięcy roku 2016. Zatem od 1 stycznia 2018 r. obowiązują nowe stawki maksymalne podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych oraz opłat lokalnych. Wiele samorządów pod koniec roku zdecydowało się zwiększyć poziomu podatków i opłat. Sporo samorządów zdecydowało się na nieznaczne, ale jednak podniesienie wysokości danin, które w ujęciu globalnym wzrosły.

top