Stypendia dla doktorantów

Stypendia dla doktorantów

Minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin chce wesprzeć finansowo naukowców. Doktorantom da stypendia, a wykładowcom podwyżki.

Minister uważa, że reformy w Polsce będą możliwe tylko dzięki rozwojowi polskich instytutów i jednostek naukowych. Stąd pomysł na wsparcie naukowców.

Podczas pierwszych dwóch lat doktoratu każdy student otrzymywać ma miesięczne wynagrodzenie w wysokości 110% obowiązującego minimalnego wynagrodzenia. W kolejnych dwóch latach suma ta ma wzrosnąć do 170%.

Stypendia dla doktorantów to nie koniec zmian. Minister chce docenić również wykładowców oferując im podwyżki. Obowiązujące do tej pory minimalne kwoty dla poszczególnych stanowisk i tytułów zastąpić ma procentowe uznanie odpowiadające aktualnemu, minimalnemu wynagrodzeniu. W przyszłym roku będzie to suma 2100 zł. Naukowcy o wyższym stopniu otrzymają jednak wyższą pensję. Przykładowo, adiunkt zarobi ponad 4 tys. zł, a profesor już ponad 6 tys. zł.

Dodatkowo, wykładowcy otrzymają pieniądze za staż pracy. Jaka będzie to suma? 1% zasadniczego wynagrodzenia za każdy przepracowany rok (maksymalnie 20%).

źródło: www.bankier.pl

top