Stypendium dla lekarzy

Stypendium dla lekarzy

– Myślimy nad tym, by wynagrodzenia na rezydentury wypłacane były w formie stypendium – zapowiedział minister zdrowia Konstanty Radziwiłł i dodał, że byłby jeden warunek – lekarze musieliby pracować potem w Polsce.

Wypłacanie rezydentur w formie stypendium to jeden z elementów projektu zwiększającego finansowanie służby zdrowia. Projekt taki opracowuje Ministerstwo Zdrowia. Warto jednak podkreślić, że decyzja ta wiąże się z dużymi konsekwencjami dla państwowego budżetu. W końcu to kwota przekraczająca 100 mld zł. Jak miałoby wyglądać zwiększanie nakładów pieniężnych? Co roku minister poprzez rozporządzenie ma zagospodarowywać środki z budżetu przeznaczone na ochronę zdrowia. Będą to zakresy wynikające z konstytucji, w dalszej kolejności z istniejących potrzeb, a następnie obszary, w których pacjenci czekają w najdłuższych kolejkach. Przygotowywany będzie też wykaz zakresów, które finansowane będą z dodatkowych nakładów z budżetu państwa.

Oprócz większych pieniędzy resort przygotowuje również regulację umożliwiającą wydawanie prawa do wykonywania zawodu w Polsce lekarzom spoza unijnych państw. Prawo to odnosić się będzie jednak jedynie do placówki medycznej, do której lekarz będzie aplikował. Minister Radziwiłł podkreśla, że takie rozwiązania funkcjonują już w kilku krajach Unii m.in. w Hiszpanii, Portugalii i Niemczech. W Polsce z takich opcji mogliby skorzystać lekarze z Białorusi czy Ukrainy.

źródło: www.bankier.pl

top