(oprocentowanie w skali rocznej)

OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW W WALUCIE KRAJOWEJ

WKŁADY TERMINOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Stopa zmienna:

 

Wkłady terminowe 1 miesiąc

0,70

Wkłady terminowe 2 miesiące

0,80

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,85

Wkłady terminowe 6 miesięcy

1,30

Wkłady terminowe 9 miesięcy

1,40

Wkłady terminowe 12 miesięcy

1,60

Wkłady terminowe 24 miesiące

1,90

Wkłady terminowe 36 miesięcy

2,30

WKŁADY TERMINOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 

Stopa stała:

 

Wkłady terminowe 1 miesiąc

0,65

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,80

Wkłady terminowe 6 miesięcy

1,20

Wkłady terminowe 12 miesięcy

1,50

LOKATY TERMINOWE DLA OSÓB PRAWNYCH

Stopa zmienna:

 

Wkłady terminowe 1 miesiąc

0,70

Wkłady terminowe 2 miesiące

0,80

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,85

Wkłady terminowe 6 miesięcy

1,30

Wkłady terminowe 9 miesięcy

1,40

Wkłady terminowe 12 miesięcy

1,60

LOKATY TERMINOWE DLA OSÓB PRAWNYCH

Stopa stała:

 

Wkłady terminowe 1 miesiąc

0,65

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,80

Wkłady terminowe 6 miesięcy

1,20

Wkłady terminowe 12 miesięcy

1,50

INNE – STOPA ZMIENNA

A’vista

0,10

SUPER KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE A’VISTA

0,45

Konto SCILICET BONUM

0,50

ROR/Pakiet Młodzieżowy/Pakiet Senior/Pakiet 500+

0,10

Pakiet Wygodne Konto dla Klientów ZUS                      

0,00

Podstawowy Rachunek Płatniczy

0,00

ROR w Pakiecie Profit

0,65

ROR w Pakiecie Profit+L

0,45

ROR w Pakiecie Profit+K

0,45

Wkłady Szkolnych Kas Oszczędności (a vista) – kwota PODSTAWOWA

2,10

Wkłady Szkolnych Kas Oszczędności (avista) – kwota DODATKOWA

0,45

Środki na rachunkach bieżących podmiotów niefinansowych, oprocentowanie w przypadku wyboru przez klienta w umowie

0,10

OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW W WALUTACH WYMIENIALNYCH

EUR Stopa zmienna:

 

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,01

Wkłady terminowe 6 miesięcy

0,015

Wkłady terminowe 12 miesięcy

0,02

USD Stopa zmienna :

 

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,01

Wkłady terminowe 6 miesięcy

0,02

Wkłady terminowe 12 miesięcy

0,03

 

top