(oprocentowanie w skali roku)

OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW W WALUCIE KRAJOWEJ

RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Stopa zmienna:

 

Wkłady terminowe 1 miesiąc

0,01

Wkłady terminowe 2 miesiące

0,02

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,03

Wkłady terminowe 6 miesięcy

0,06

Wkłady terminowe 9 miesięcy

0,09

Wkłady terminowe 12 miesięcy

0,10

Wkłady terminowe 24 miesiące

0,20

Wkłady terminowe 36 miesięcy

0,40

RACHUNKI TERMINOWYCH LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Stopa stała:

 

Wkłady terminowe 1 miesiąc

0,05

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,05

Wkłady terminowe 6 miesięcy

0,05

Wkłady terminowe 12 miesięcy

0,15

RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB PRAWNYCH

Stopa zmienna:

 

Wkłady terminowe 1 miesiąc

0,01

Wkłady terminowe 2 miesiące

0,02

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,03

Wkłady terminowe 6 miesięcy

0,06

Wkłady terminowe 9 miesięcy

0,09

Wkłady terminowe 12 miesięcy

0,10

RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB PRAWNYCH

Stopa stała:

 

Wkłady terminowe 1 miesiąc

0,05

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,05

Wkłady terminowe 6 miesięcy

0,05

Wkłady terminowe 12 miesięcy

0,15

INNE – STOPA ZMIENNA

A’vista

0,01

SUPER KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE 

0,10

Konto SCILICET BONUM

0,01

ROR/Pakiet Młodzieżowy/Pakiet Senior/Pakiet 500+

0,01

Pakiet Wygodne Konto dla Klientów ZUS                      

0,00

Podstawowy Rachunek Płatniczy

0,00

ROR w Pakiecie Profit

0,10

ROR w Pakiecie Profit+L

0,01

ROR w Pakiecie Profit+K

0,01

Wkłady Szkolnych Kas Oszczędności (a vista) – kwota PODSTAWOWA

0,70

Wkłady Szkolnych Kas Oszczędności (avista) – kwota DODATKOWA

0,10

Środki na rachunkach bieżących podmiotów niefinansowych, oprocentowanie w przypadku wyboru przez klienta w umowie

0,01

OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW W WALUTACH OBCYCH

EUR Stopa zmienna:

 

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,01

Wkłady terminowe 6 miesięcy

0,015

Wkłady terminowe 12 miesięcy

0,02

USD Stopa zmienna :

 

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,01

Wkłady terminowe 6 miesięcy

0,02

Wkłady terminowe 12 miesięcy

0,03

 

top