(oprocentowanie w skali rocznej)

OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW W WALUCIE KRAJOWEJ

WKŁADY TERMINOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Stopa zmienna:

 

Wkłady terminowe 1 miesiąc

0,30

Wkłady terminowe 2 miesiące

0,35

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,40

Wkłady terminowe 6 miesięcy

0,50

Wkłady terminowe 9 miesięcy

0,65

Wkłady terminowe 12 miesięcy

0,80

Wkłady terminowe 24 miesiące

1,00

Wkłady terminowe 36 miesięcy

1,20

WKŁADY TERMINOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

 

Stopa stała:

 

Wkłady terminowe 1 miesiąc

0,25

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,35

Wkłady terminowe 6 miesięcy

0,45

Wkłady terminowe 12 miesięcy

0,75

LOKATY TERMINOWE DLA OSÓB PRAWNYCH

Stopa zmienna:

 

Wkłady terminowe 1 miesiąc

0,30,

Wkłady terminowe 2 miesiące

0,35

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,40

Wkłady terminowe 6 miesięcy

0,50

Wkłady terminowe 9 miesięcy

0,65

Wkłady terminowe 12 miesięcy

0,80

LOKATY TERMINOWE DLA OSÓB PRAWNYCH

Stopa stała:

 

Wkłady terminowe 1 miesiąc

0,25

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,35

Wkłady terminowe 6 miesięcy

0,45

Wkłady terminowe 12 miesięcy

0,75

INNE – STOPA ZMIENNA

A’vista

0,05

SUPER KONTO OSZCZĘDNOŚCIOWE 

0,25

Konto SCILICET BONUM

0,20

ROR/Pakiet Młodzieżowy/Pakiet Senior/Pakiet 500+

0,05

Pakiet Wygodne Konto dla Klientów ZUS                      

0,00

Podstawowy Rachunek Płatniczy

0,00

ROR w Pakiecie Profit

0,25

ROR w Pakiecie Profit+L

0,10

ROR w Pakiecie Profit+K

0,10

Wkłady Szkolnych Kas Oszczędności (a vista) – kwota PODSTAWOWA

1,00

Wkłady Szkolnych Kas Oszczędności (avista) – kwota DODATKOWA

0,30

Środki na rachunkach bieżących podmiotów niefinansowych, oprocentowanie w przypadku wyboru przez klienta w umowie

0,05

OPROCENTOWANIE DEPOZYTÓW W WALUTACH OBCYCH

EUR Stopa zmienna:

 

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,01

Wkłady terminowe 6 miesięcy

0,015

Wkłady terminowe 12 miesięcy

0,02

USD Stopa zmienna :

 

Wkłady terminowe 3 miesiące

0,01

Wkłady terminowe 6 miesięcy

0,02

Wkłady terminowe 12 miesięcy

0,03

 

top