TAJNE HASŁA I NUMERY PIN

PODSTAWOWE ZASADY, O KTÓRYCH POWINIENEŚ PAMIĘTAĆ BĘDĄC UŻYTKOWNIKIEM TAJNYCH HASEŁ I NUMERÓW PIN:

 • nie wolno ujawniać nikomu tajnych haseł i numerów
 • nie wolno przechowywać numerów PIN z kartą, ani haseł dostępu z listą haseł
  jednorazowych
 • nie należy nosić przy sobie tajnych haseł
 • używając haseł i PIN należy upewnić się, że nikt ich nie pozna
 • w razie ujawnienia lub zagubienia hasła/PIN należy je jak najszybciej zmienić,
  względnie zastrzec kartę

Numery pod którymi można zastrzec kartę płatniczą i kredytową:

86 215 50 50
828 828 828

 • hasła i PINy należy regularnie zmieniać.

Ze względów bezpieczeństwa zalecamy jak najszybsze zgłaszanie do Banku wszelkich zmian
danych osobowych, numerów telefonów, adresu e-mail, danych dokumentów tożsamości i
wszelkich danych zawartych w systemie bankowym.

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZNEGO KORZYSTANIA Z USŁUGI INTERNET BANKING:

 • sprawdź czy strona do logowania posiada odpowiedni adres oraz czy połączenie z
  bankiem jest szyfrowane
 • sprawdź poprawność certyfikatu strony www
  nie zezwalaj przeglądarce na zapisywanie danych haseł i nazw użytkownika w
  formularzach
 • nie podawaj poufnych informacji na stronach np. przypominających swoim wyglądem
  strony Banku
 • zawsze kończąc pracę korzystaj z polecenia Wyloguj
 • nie otwieraj podejrzanych i niespodziewanych załączników z poczty mail od nieznanych
  nadawców
 • nie używaj do logowania adresu lub linku podesłanego w wiadomości e-mail
 • nie korzystaj z „obcych” komputerów oraz z „obcych” sieci udostępniających internet
  np. sieci WiFi
 • posiadaj zainstalowane na komputerze oprogramowanie antywirusowe uznanej firmy
 • dbaj o aktualizację programu antywirusowego, oprogramowania przeglądarki oraz
  systemu operacyjnego.

Dodatkowo zwracamy uwagę na różnorakie metody nieupoważnionych zmian
numerów NRB w przygotowywanych w Internet Bankingu przez klienta banku
przelewach:

 • podmianę właściwego numeru NRB rachunku na liście kontrahentów lub przelewów
  zdefiniowanych – związane jest to z kradzieżą identyfikatora i hasła dostępu do
  bankowości internetowej, dzięki czemu złodziej ma dostęp do rachunku modyfikując,
  w dowolnym momencie, numery rachunków docelowych w zdefiniowanych wcześniej
  wzorcach.
 • podmianę właściwego numeru NRB rachunku w oknie Internet Banking definiującym
  przelew – w przypadku korzystania przez klienta z metody kopiuj / wklej, w momencie
  kopiowania (zapamiętania) numeru rachunku (Ctrl+C), np. z faktury otrzymanej drogą
  elektroniczną, a następnie wklejania (Ctrl+V) tegoż numeru w formatkę przelewu,
  następuje podmiana numeru NRB na inny.
 • Podmianę właściwego numeru NRB, który wyświetlany jest na ekranie w oknie
  przeglądarki – w momencie wyświetlania strony Internet Banking z formatką przelewu
  zawierającą właściwy numer NRB, na komputerze klienta podmieniany jest on na inny
  numer NRB.

Powyższa lista nie wyczerpuje wszystkich przypadków działań przestępczych. Dodatkowo
ulegają one ciągłym zmianom.

Tym niemniej sugerujemy zwrócić uwagę, by przed zatwierdzeniem przelewu hasłem
jednorazowym, sms-owym zawsze sprawdzać czy numer rachunku odbiorcy przelewu
jest prawidłowy porównując go z dokumentem źródłowym.

top