Umowa zlecenie – czy jest opłacalna?

Podpisanie umowy

Umowa zlecenie to obok umowy o pracę najczęstsza forma współpracy podejmowana przez pracodawcę i pracownika. Co każdy zatrudniony na podstawie tej umowy powinien wiedzieć?

Umowa zlecenie wzbudza wiele emocji. Jedni chwalą taką formę zatrudnienia, inni ją krytykują. Umowa zlecenie powinna zawierać wskazanie stron, które podpisują dokument, opis zlecenia, czas jego trwania oraz informacje o wynagrodzeniu. Jakie stawki obowiązują przy takiej umowie? Minimalna krajowa stawka godzinowa. W umowie powinna być zawarta również ilość godzin do przepracowania. Dodatkowo pracodawca zobowiązany jest do prowadzenie odrębnego zestawienia, które umożliwi mu podzielenie sumy wynagrodzenia miesięcznego przez liczbę pracowniczych godzin.

Warto zaznaczyć, że osoby zatrudnione na podstawie umowy-zlecenia objęte są ubezpieczeniami emerytalnym, rentowym oraz zdrowotnym. Ubezpieczenia te obowiązują od dnia zawarcia dokumentu do dnia jego wygaśnięcia. Poza tym, jeśli pracownik wykonuje zlecenie w siedzibie zakładu to objęty jest również ubezpieczeniem wypadkowym.

Zdarza się, że umowa zlecenie nie jest jedyną umową, którą zawiera dana osoba. Może być ona zatrudniona na zlecenie w jednej firmie i jednocześnie w innej lub prowadzić własną działalność. Umowę zlecenie mogą zawierać również emeryci, renciści, studenci czy uczniowie. Co w takiej sytuacji, gdy jesteśmy zatrudnieni na zlecenie np. w dwóch firmach jednocześnie? Podlegamy ubezpieczeniu społecznemu z tytułu każdej z tych umów. Warunkiem jest to, by w ciągu miesiąca nie uzyskać dochodu przewyższającego minimalne krajowe wynagrodzenie za pracę.

źródło: www.bankier.pl

top