Usługa VISA CASH BACK

Płacąc kartą, możesz wypłacić gotówkę !
Z usługi cash back mogą korzystać Posiadacze kart płatniczych Zrzeszenia BPS:

  • kart VISA Electron oraz VISA Classic
  • kart VISA Business Electron i VISA Business

Dzięki Visa cash back:
Nie trzeba szukać bankomatu, gdy potrzebujemy niewielkiej kwoty w gotówce; miejsc, w
których można wypłacić pieniądze jest teraz więcej.
Oszczędzamy czas, robiąc jednocześnie zakupy i dokonując wypłaty gotówki – w sposób
bezpieczny, łatwy i wygodny.

Z usługi Visa cash back można korzystać wielokrotnie w ciągu dnia – za każdym razem, gdy
płacimy kartą Visa za zakupy w punktach oznaczonych logo Visa cash back.

Liczba punktów oferujących Visa cash back systematycznie wzrasta,we wszystkich punktach
oferujących tę usługę przy wejściu lub przy kasie znajdują się naklejki – symbole Visa cash
back.

Korzystanie z Visa cash back jest proste:
Płacąc kartą za zakupy w kasie wystarczy poprosić kasjera o wypłacenie w ramach usługi Visa cash back żądanej kwoty – do wysokości 200 złotych.
Transakcję potwierdzamy składając podpis na wydruku lub wprowadzając kod PIN; na
rachunku kwota wypłaty i zakupów będą wykazane oddzielnie – warto upewnić się, że te kwoty
się zgadzają, a my otrzymaliśmy właściwą sumę. Przy potwierdzaniu transakcji kasjer może
poprosić dodatkowo o parafkę przy kwocie wypłaty gotówki.

Za wypłatę gotówki w ramach usługi cash back Bank pobiera opłatę zgodnie z obowiązującą
Taryfą Opłat i Prowizji.

top