Usługi online w tarczy kryzysowej

Z kilku usług zapisanych w „tarczy antykryzysowej” można skorzystać online. To przede wszystkim umorzenie zaległości podatkowych, poza tym odroczenie terminu ich spłaty, rozłożenie ich na raty oraz odroczenie poboru zaliczek na podatek. Wszystkie te sprawy załatwisz poprzez stronę biznes.gov.pl

Decyzja o przyznaniu ulgi podatkowej jest uznaniowa – to urząd decyduje, czy ci ją przyzna, wskazując na ważny interes podatnika lub ważny interes publiczny, które uzasadniają decyzję. W okresie stanu epidemii spowodowanej koronawirusem, do wniosku składanego do urzędu skarbowego za pośrednictwem Biznes.gov.pl, nie trzeba dołączać dokumentów potwierdzających okoliczności opisane we wniosku. W takim wypadku organ podatkowy rozpozna wniosek na podstawie materiału dowodowego zebranego we własnym zakresie. Jeśli możesz dołączyć takie dokumenty, zrób to, przyspieszysz rozpoznanie swojej sprawy.

Źródło: gov.pl

top