Warto zakładać biznes w Polsce

W najnowszym raporcie Banku Światowego „Doing Business” na 2015 rok, obejmującym 189 krajów i porównującym łatwość prowadzenia w nich działalności gospodarczej, Polska zajęła wysokie 32 miejsce, awansując z miejsca 45 w roku ubiegłym. Liderem zestawienia został Singapur.

Autorzy raportu podkreślają, że w naszym kraju ułatwiono handel transgraniczny, przepływ kapitału i samo zakładanie nowych firm, bez konieczności rejestracji w Państwowym Inspektoracie Pracy. Znacznie uproszczono również pozyskiwanie zezwoleń na budowę nowych obiektów gospodarczych. Ważnym aspektem, który wpłynął na mocną pozycję Polski w rankingu jest także obniżenie kosztów energii elektrycznej i weryfikacja kosztów, przy nowych podłączeniach do sieci elektrycznej.

Natomiast głównymi kryteriami, pod kątem których oceniano badane kraje były łatwość w zakładaniu nowej firmy, pozyskiwaniu kredytów i inwestorów, rejestrowaniu aktywów, płaceniu podatków oraz wywiązywaniu się z kontraktów o charakterze biznesowym.

 

Źródło: wnp.pl

top