Ważne zmiany od 1 lutego 2015r. – komunikat dla Klientów Etno Banku Spółdzielczego

W nawiązaniu do komunikatu o wprowadzeniu limitów internetowych transakcji płatniczych wynikających z wprowadzenia w życie Rekomendacji Komisji Nadzoru Finansowego dot. bezpieczeństwa transakcji internetowych – przypominamy, iż od dnia 1 lutego 2015 r. Klienci mogą ustalić indywidualnie wysokość limitu dziennego dla transakcji internetowychpoprzez:

1) osobiste zgłoszenie się do dowolnej placówki ETNO Banku Spółdzielczego, celem wypełnienia stosownego formularza, lub

2) połączenie się z Infolinią Banku Grupy BPS nr tel. 801 321 456 lub 86 215 50 00.

Właściwy formularze można również znaleźć w zakładce „DOKUMENTY” lub pod poniższym linkiem:

 

Klienci korzystający z kart płatniczych mogą też aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym  (www.kartosfera.pl). Poruszanie się po portalu ułatwi zapoznanie się z  Podręcznikiem użytkownika portalu kartosfera.pl:

 

Celem aktywowania nowych usług transakcji internetowych takich jak:

  • aktywowanie zabezpieczenia 3D Secure
  • zmiana kodu PIN
  • zastrzeżenie karty

1)  Otwórz schemat aktywacji nowych usług (poniżej) i określ właściwy typ Klienta:

2) Wybierz plik właściwy dla określonego przez siebie typu Klienta w zakładce„DOKUMENTY”  i postępuj zgodnie ze wskazówkami.

 

Przypominamy jednocześnie, że w celu aktywowania zabezpieczenia 3D Secure niezbędne jest zdefiniowanie w ETNO Banku Spółdzielczym aktualnego numeru własnego telefonu komórkowego, na który będzie można otrzymać wysyłane hasła 3D Secure do autoryzacji transakcji internetowych dokonanych kartą oraz hasła do pierwszego zalogowania się celem aktywowania tego zabezpieczenia na portalu kartowym.

Do uzupełnienia lub poprawy/zmiany numeru telefonu komórkowego służy poniższy formularz:

top