Więcej zapłacimy za gaz?

– W tym roku mogą wzrosnąć ceny gazu i ropy naftowej – zapowiadają przedstawiciele Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa. Dodają, że może to być podwyżka nawet o jedną czwartą.

Jak podkreślają znawcy, w ubiegłym roku cena gazu była bardzo niska i trudno będzie ją utrzymać. W 2016 r. cena gazu wynosiła 14 euro/MWh, a w tym roku może wzrosnąć o jedną czwartą, czyli wynosić  będzie 18 euro.

Tak duża podwyżka nie jest jednak pewna. Dostawcy tacy jak Rosja czy Norwegia będą obawiać się bowiem konkurencji ze strony nowych dostawców wkraczających na europejski rynek m.in. LNG.

Więcej mamy zapłacić też za ropę naftową. Jej cena nie powinna przekroczyć jednak 60 dolarów. Na wyższą cenę ropy z pewnością wpłynie ograniczenie produkcji tego surowca na całym świecie.

Pocieszeniem może być fakt, że w kilku kolejnych latach bardzo prawdopodobna będzie obniżka cen. Przyczynić ma się do tego wzrost produkcji gazu ziemnego i ropy naftowej m.in. w Australii czy USA.

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo to największa spółka w naszym kraju, która poszukuje i wydobywa gaz ziemny i ropę naftową. Co ciekawe, PGNiG działa nie tylko w Polsce, ale też w innych krajach – Niemczech, Danii, Czechach czy Pakistanie. Spółka dostarcza gaz do gospodarstw domowych i do przedsiębiorstw, w tym do elektrociepłowni czy hut. Warto wspomnieć, że Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo notowane jest na warszawskiej giełdzie.

źródło: www.money.pl

top