Wpłatomaty inaczej

Wraz z początkiem lipca banki mają obowiązek zatrzymywania banknotów, do których autentyczności mają wątpliwości. To oznacza, że wpłatomat nie tylko nie przyjmie części z nich, ale wręcz może je zablokować.

Od początku lipca wpłatomat może nie przyjąć pieniędzy. To skutek wejścia w życie zarządzenia Narodowego Banku Polskiego, jakie nakłada na polskie banki obowiązek zatrzymywania banknotów wpłacanych do wpłatomatów, co do których zachodzi podejrzenie co do autentyczności.

W praktyce oznacza to tyle, co po prostu odmowa przyjęcia pieniędzy także wtedy, kiedy będą one mechanicznie uszkodzone lub mocno zabrudzone. Może to utrudnić życie osobom, które chcą szybko wpłacić gotówkę.

Źródło: superbiz.se.pl

top