Grupowe ubezpieczenie dla klientów BS w Radziechowach-Wieprzu

Grupowe ubezpieczenie dla klientów BS w Radziechowach-
Wieprzu

Wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym Concordia Capital S.A., Bank Spółdzielczy w Radziechowach-Wieprzu przygotował specjalną ofertę ubezpieczenia grupowego, do którego
mogą przystąpić wszyscy Klienci Banku Spółdzielczego w Radziechowach-Wieprzu w wieku od
16 do 65 lat bez względu na płeć.

Ubezpieczenie grupowe dla Klientów Banku Spółdzielczego w Radziechowach-Wieprzu
,,Spokojna Głowa Plus” gwarantuje :

  • ochronę ubezpieczeniową przez 24 godziny na dobę na terenie całego świata
  • szeroki zakres ochrony Ubezpieczonego i jego najbliższych
  • możliwość wyboru jednego z wariantów ubezpieczenia, różniących się między sobą
    wysokością sum ubezpieczenia oraz składką
  • wysoką jakość bieżącej obsługi umowy ubezpieczenia oraz szybką wypłatę świadczeń
  • dożywotnią ochronę
top