Wysoka średnia płaca!

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego dosyć mocno wzrosło przeciętne średnie wynagrodzenie. W grudniu ubiegłego roku ten liczony kwartalnie wskaźnik oszacowany został na poziomie blisko 5 tysięcy złotych.

Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw za ostatni kwartał starego roku opiewa na 4973,73 zł. W porównaniu z tym samym okresem 2016 roku to wzrost na poziomie 7,3 procent. Porównanie listopada z grudniem również jest zaskakujące ? przeciętne wynagrodzenie było o 362 złote wyższe na koniec roku.

Na bazie wskaźnika wyliczonego bez nagród z zysku (4739,51 zł) wylicza się wysokość składki zdrowotnej.

Dane za ub. roku przedstawiają się następująco:

– w III kwartale 2017 r. – 4 255,59 zł,

– w II kwartale 2017 r. – 4 220,69 zł,

– w I kwartale 2017 r – 4 353,55 zł,

– w IV kwartale 2016 r. – 4 218,92 zł.

top