Wyższe emerytury i renty od marca

Już niebawem waloryzacja emerytur i rent. Nastąpi ona od 1 marca 2017 roku. Wszystkie emerytury i renty, w tym z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wypłacane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz tzw. świadczenia „mundurowe”, zostaną podniesione o 0,73 proc.

Podwyżki świadczeń będą proporcjonalne do ich wysokości – im niższe świadczenie, tym niższa kwota podwyżki. Waloryzacja nie będzie niższa niż 10 zł.

Emeryci o najniższym miesięcznym uposażeniu mogą liczyć na wzrost swoich dochodów o prawie 118 zł miesięcznie. To właśnie zakłada nowa waloryzacja, która ma być wsparciem dla najuboższych świadczeniobiorców. Nowa stawka emerytury będzie stanowić połowę planowanego minimalnego wynagrodzenia od 2017 roku. Najubożsi emeryci będą zatem otrzymywać minimum 1000 zł brutto.

Koszt tegorocznej waloryzacji w 2017 r. w ujęciu od marca do grudnia szacowany jest na ok. 1,4 mld zł. Świadczenia zostaną podniesione ok. 800 tys. emerytów i rencistów z FUS, 285 tys. osób pobierających renty socjalne oraz ok. 350 tys. osób, pobierających emerytury i renty z KRUS.

Renty socjalne również czeka podwyżka. Zostaną podniesione z 741,35 zł do 840 zł. Najniższe świadczenia z tytułu częściowej niezdolności do pracy zostaną podniesione o 73,25 zł.

To nie wszystkie zmiany, jakie w tym roku czekają emerytów i rencistów. Sejm w październiku ub. roku uchwalił, że 75 proc. kwoty najniższych emerytur ma być wolne od potrąceń – tak zakłada nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych. Ustawa ma wejść w życie już niebawem.

Źródło: tvn24.pl

top