Wzrost na GPW oraz dla PKB i PMI.

Poniedziałkowa sesja na GPW została zamknięta bardzo dobrymi wynikami dla WIG20 oraz Eurocash-u. Indeks giełdowy 20 największych spółek akcyjnych zanotował 0,6% wzrost przy skali obrotów na poziomie 600 mln zł. Natomiast Eurocash, przy wzroście o 7,3% i obrotach, oscylujących wokół 37 mln zł, mocno wyprzedził pozostałe spółki, wchodzące w skład WIG20.

Wzrost indeksów WIG20 i Eurocash-u na GPW to nie jedyne dobre wieści, dotyczące polskiej gospodarki. Otóż, w ubiegłym tygodniu GUS przedstawił raport na temat Produktu Krajowego Brutto, w którym podano, że wzrost PKB w 2013 roku wyniósł 1,6%, choć wcześniejsza prognoza zakładała maksymalny wzrost na poziomie 1,5%.

Z rynku płyną również kolejne pozytywne sygnały dla polskiego przemysłu, który zgodnie ze wskaźnikiem PMI (z ang.Purchasing Managers Index) rozwija się najprężniej od 3 lat. W ubiegłym miesiącu indeks PMI wzrósł do poziomu 55,4 punktów, co zaskoczyło analityków, którzy oczekiwali, że indeks nie przekroczy 54 punktów.

Trzeba podkreślić fakt, że PMI wzrósł do nienotowanego wcześniej poziomu, potwierdzając ożywienie koniunktury w polskim sektorze wytwórczym, przy braku presji na wzrost kosztów. Jednocześnie, popyt krajowy i zagraniczny, które stanowią kluczowe elementy owego wskaźnika, również stale i systematycznie rosną.

Źródło: bankier.pl

top