Wzrost PKB Polski w 2014 roku

Zgodnie z najnowszym raportem opublikowanym przez GUS, PKB w I kwartale 2014 roku wzrósł o 3,5% w stosunku do I kwartału 2013 roku oraz o1,1% w porównaniu do IV kwartału roku ubiegłego.

Ponadto, Ministerstwo Finansów zapowiada dalszy wzrost PKB w 2014 roku. Przewidywany wzrost wyniku jest konsekwencją przyjęcia w kwietniu przez rząd Aktualizacji Programu Konwergencji na 2015 rok, ustalającej realne tempo wzrostu PKB na poziomie 3,8%, a w roku 2015 i 2016 osiągnięcie stabilnego poziomu jego wzrostu w wysokości 4,3%.

Resort finansów podaje również, że wzrost PKB, wpływający na poprawę koniunktury gospodarczej, systematyczne będzie zmniejszał stopę bezrobocia do poziomu:

  • 9,8% w 2014 roku,
  • 9,3% w 2015 roku..

Dodatkowo, według zapewnień resortu, inflacja średnioroczna w 2014 roku pozostanie na niskim 1,2% poziomie.

 

Źródło:wnp.pl

top