XXV Lecie Działalności Banku Spółdzielczego w Radziechowach-Wieprzu

W dniu 07.06.2008 roku Bank obchodził XXV – lecie własnej działalności. Jubileusz rozpoczął się uroczystym poświęceniem siedziby Banku przez księdza Proboszcza Ryszarda Kubasiaka. Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali: Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Tadeusz Ozimiński, Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Pan Grzegorz Figura oraz Prezes Zarządu Pan Przemysław Kubaszek.

W krótkich przemówieniach okolicznościowych Przewodniczący Rady przytoczył historyczne fakty związane z powstaniem i ćwierćwieczem działalności Banku, kontynuującego również tradycje Towarzystwa Oszczędności i Pożyczek „Opatrzność” z siedzibą w Milówce, a powstałego 130 lat temu. Prezes Zarządu omówił rolę banków spółdzielczych we współczesnej gospodarce rynkowej i środowiskach lokalnych.

Wręczono Odznaki „Zasłużony Działacz Ruchu Spółdzielczego”, przyznane przez Krajową Radę Spółdzielczą dla Pań i Panów: Stefana Ciurli, Władysława Duraja, Marii Habdas, Marii Kosiec, Antoniego Matuszny, Anny Pawlus, Anny Piecuch, Edwarda Rybarskiego, Ireny Syposz, Janiny Filary, Anny Miś, Jolanty Pawlus, Heleny Sapeta, Bernadetty Siwek, Grażyny Szczotka, Janiny Warnickiej.

Okolicznościowe medale z okazji XXV – lecia Banku Spółdzielczego w Radziechowach-Wieprzu przyznano: Gminie Radziechowy-Wieprz, Gminie Milówka, Gminie Świnna, Miastu Szczyrk, Przedsiębiorstwu Budownictwa Ogólnego „Skobud” sp. z o.o. w Żywcu.

Medal przyznano również dla Pana Jana Wysogląda, Naczelnika Gminy Radziechowy-Wieprz w latach 1973-1984, za szczególne zasługi związane z powstaniem Banku.

Wśród gości uczestniczących w uroczystości znaleźli się również: Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Władysław Bułka, Wiceprzewodniczący Krajowego Związku Banków Spółdzielczych Pan Edward Wyrwa, Dyrektor Departamentu Rewizji Krajowej Rady Spółdzielczej Pani Marianna Świerżewska, Członek Rady Zrzeszenia Banku Polskiej Spółdzielczości Pani Prezes Krystyna Binek -Angełowa, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości, Pan Prezes Józef Czysz, Członek Rady Nadzorczej Banku Polskiej Spółdzielczości Pan Józef Myrczek, Członek Zarządu Powiatu Żywieckiego Pan Marek Kuniec; Przewodniczący Rady Gminy Radziechowy-Wieprz Pan Marian Motyka, Wójt Gminy Radziechowy-Wieprz Pan Grzegorz Figura, Wójta Gminy Lipowa Pan Wojciech Zuziak, Burmistrz Miasta Szczyrk Pana Wojciech Bydliński, Wójta Gminy Świnna Pan Henryk Jurasz. Ponadto gośćmi byli prezesi banków spółdzielczych z terenu żywiecczyzny, województwa śląskiego oraz powiatów oświęcimskiego, suskiego i wadowickiego, radni samorządowi, udziałowcy, przedstawiciele duchowieństwa, dyrektorzy banku BPS, prezesi i dyrektorzy przedsiębiorstw oraz szkół współpracujących z Bankiem, przedstawiciele organizacji społecznych i władz terenowych, pracownicy Banku Spółdzielczego w Radziechowach-Wieprzu oraz członkowie jego organów statutowych.

W dniu 08.06.2008 roku, w Kościele Parafialnym w Radziechowach została odprawiona uroczysta Msza Św. w intencji pracowników banku.

top