ETNO Bank Spółdzielczy  oświadcza, że treści publikowane na stronie niniejszego serwisu www.etnobank.pl  mają cel wyłącznie informacyjny oraz nie stanowią oferty Banku w rozumieniu przepisów prawa cywilnego, za wyjątkiem ofert konkretnego produktu finansowego przeznaczonego dla konsumentów, jeżeli produkt ten precyzuje warunki oferty zgodnie z obowiązującymi przepisami i w chwili złożenia przez konsumenta wniosku jest nadal przez Bank oferowany.

Bank, przy zachowaniu starań co do aktualności i jakości treści przedstawionych w ramach strony www/serwisu –  nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań, podejmowanych w oparciu o te informacje.

Osoby zainteresowane szczegółowymi informacjami na temat produktów i usług powinny kontaktować się z Bankiem telefonicznie (33) 867 66 16 lub poprzez pracowników jednostek organizacyjnych Banku.

Bank nie odpowiada za treści umieszczone w zewnętrznych serwisach www, do których łącza/linki zostały umieszczone w niniejszym serwisie/stronie internetowej.

Niniejsza strona www/serwis internetowy – jego grafika oraz zawarta w nim treść – są własnością Etno Banku Spółdzielczego, a kopiowanie go w całości lub w części wymaga uprzedniej zgody Banku.

top