Zebranie Przedstawicieli BS w Radziechowach-Wieprzu

W dniu 06.05.2008 roku odbyło się Zebranie Przedstawicieli Banku Spółdzielczego w Radziechowach-Wieprzu. Przedmiotem obrad było m.in. zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2007 oraz udzielenie absolutorium członkom Zarządu BS. Delegaci przyjęli strategię działania Banku na lata 2008-2012.

Honorowymi Gośćmi Zebrania Przedstawicieli byli: Prezes Banku Polskiej Spółdzielczości SA Pan Mirosław Potulski, Z-ca Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego BPS SA w Katowicach Pan Piotr Piasecki oraz Dyrektor Oddziału BPS SA w Bielsku-Białej Pan Marek Kuder.

top