Zmiana godzin granicznych od 07.04.2015 roku- komunikat dla Klientów ETNO Banku Spółdzielczego

KOMUNIKAT

Uprzejmie informujemy, iż od dnia 07.04.2015 roku zmianie ulegną godziny graniczne dla:

przelewów przychodzących wewnętrznych z rachunku w ETNO BS oraz wewnętrznych z rachunku w banku zrzeszenia Banku BPS SA – do godziny 18.15 (poprzednio do 18.00);
przelewów wychodzących zagranicznych lub przelewów krajowych w walucie obcej dla przekazów w trybie standardowym (SEPA, przelew regulowany, polecenie wypłaty w walucie EUR, pozostałe polecenia wypłaty) i przyspieszonym – do godziny 16.00 (poprzednio do 16.30);
przelewów przychodzących na rachunek w Banku BPS – do godziny 16.30(poprzednio do 17.00).
Przypominamy również o możliwości korzystania w ETNO Banku Spółdzielczym:
– z usługi bankowości mobilnej w Internet bankingu (smartfon, tablet);
– kodów sms do autoryzacji logowania w sieci Internet banking (zamiast listy haseł jednorazowych);
– korzystania z wpłatomatu znajdującego się w I Oddziale/Centrali Banku w Radziechowach-Wieprzu.
top