Zmiana stawek składek zdrowotnych i społecznych ZUS

Nowe stawki mają szczególne znaczenie dla płatników składek zgłaszających do ubezpieczenia nie więcej niż 9 osób. W ich przypadku wysokość składki wypadkowej wynosi 50 proc. najwyższej składki na ubezpieczenie wypadkowe. Dla tych płatników wysokość składki wypadkowej zmniejszy się z 1,80 proc. do 1,67 proc. podstawy wymiaru składek.

Niekorzystne zmiany odczują przede wszystkim przedsiębiorstwa z 4 grup działalności PKD. Chodzi o działalność związaną z rekultywacją i pozostałą działalność usługową związaną z gospodarką odpadami, działalność usługową wspomagającą górnictwo i wydobywanie, transport wodny oraz działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych. Tej ostatniej grupie podwyższono stopę procentową składki z 0,40 proc. do 0,67 proc. Z kolei w przypadku przedsiębiorstw wspomagających górnictwo i wydobywanie, do tej pory wysokość stopy procentowej wynosiła 2,53 proc., a teraz będzie wynosić 3,06 proc.

Źródło: strefabiznesu.pl

top