Zmiana wizualizacji usługi Internet Banking w Etno Banku Spółdzielczym

Etno Bank Spółdzielczy informuje wszystkich Klientów, iż z dniem 04.09.2014 roku dokonana została zmiana wizualizacji usługi Internet Banking. Ma ona na celu zwiększenie funkcjonalności obsługi rachunków bankowych.

W pzypadku wątpliwości – prosimy o kontakt z Doradcą Bankowym, pod numerami telefonów wskazanymi na stronie głównej Etno Banku Spółdzielczego w zakładce „kontakt” lub „placówki” lub z Zespołem Finansowo-Księgowym (wewn. 123 lub 124).

 

Zarząd Banku

top