Zmiany kadrowe w Komisji Nadzoru Finansowego (nowi dyrektorzy działów bankowego i ubezpieczeniowego)

Od 16 lutego Marek Chrzanowski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego, ma nowych zastępców. Filip Świtała odpowiedzialny jest za nadzór nad pionem bankowym, a za pion ubezpieczeniowy i kapitałowy odpowiada Marcin Pachucki. Nowi wiceprzewodniczący zostali powołani przez Premier Beatę Szydło w miejsce Lesława Gajka i Wojciecha Kwaśniaka.

Filip Świtała od 2011 roku piastował kierownicze stanowisko w departamencie bankowości komercyjnej i specjalistycznej oraz instytucji płatniczych Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego. Z nadzorem bankowym jest związany od ponad 10 lat. Ukończył Uniwersytet Warszawski, gdzie jest obecnie adiunktem, uzyskując dyplomy z fizyki oraz nauk ekonomicznych. Również na UW uzyskał tytuł doktora nauk ekonomicznych. Ma za sobą również studia na Katholieke Universiteit Leuven. Marcin Pachucki ukończył uczelnię ekonomiczną we Wrocławiu, ma także dyplom prawniczy, uzyskany na Uniwersytecie Wrocławskim. Z rynkiem finansowym, a szczególnie z nadzorem nad nim, jest związany od początku XXI wieku. Ostatnio piastował stanowisko zastępcy dyrektora departamentu prawnego Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, gdzie zajmował się postępowaniami w sprawie nadużyć na rynku finansowym.

Źródło: knf.pl

top