Zmiany w ubezpieczeniach OC – KNF chce regulacji zadośćuczynień

Będą zmiany w ubezpieczeniach OC?

Forum powołane przez Komisję Nadzoru Finansowego zaproponowało, by wdrożyć ustawę rozwiązującą kwestię zadośćuczynień wypłacanych z polis OC. To właśnie ten problem miał przyczynić się do znacznego wzrostu płatności ubezpieczeniowych.

Zmienić mają się zapisy w kodeksie cywilnym odnoszące się do instytucji zadośćuczynienia. Poza tym, zaktualizowana ma zostać ustawa o obowiązkowych ubezpieczeniach. Forum chce, by zmiany te ugruntowano aktem prawnym, a nie innym dokumentem takim jak np. rekomendacja KNF.

Projekt ustawy przygotowano na podstawie wyroków sądowych dotyczących zadośćuczynień wydanych w 2015 i 2016 r. Przeanalizowano ponad 3,5 tys. wyroków. Brano pod uwagę zasądzane świadczenia, najbliższe osoby, którym wypłacano te świadczenia i czynniki mające wpływ na kwoty.

Jakie zmiany mają zostać wprowadzone?  Do artykułu 446 w kodeksie cywilnym odnoszącym się do zadośćuczynienia dopisany ma zostać paragraf, który zawierałby informacje o odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów za szkody wraz z odnośnikiem do dokumentu, z którego będziemy mogli się dowiedzieć w jaki sposób ustalać sumę. Dokumentem tym byłaby zaktualizowana ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych. Mieściłby się w niej nowy artykuł 36 b, który nakazywałby ustalanie kwoty zadośćuczynienia poprzez rozporządzenie ministra do spraw instytucji finansowych. W ustawie znalazłby się też wykaz osób, którym należy się takie świadczenie.

 

źródło: www.bankier.pl

top